Uit onze ervaringen hebben wij twee stappenplannen samengesteld, waarbij wij de termijnen voor het aanvragen van een Benelux merk bij het BBIE en een EU-merk bij het EUIPO uitéén hebben gezet. De termijnen voor een nationale merkaanvraag verschillen per land. Wij kunnen je via onze merkenagenten waarmee we samenwerken in het betreffende land wel een indicatie geven hoe lang jouw merkaanvraag in dat land ongeveer zal duren. Een merkaanvraag in de Benelux is een van de snelste ter wereld en kan in principe binnen 3 maanden geregeld zijn.

Stappenplan Benelux merk

 1. Merkaanvraag
  Merk-Echt verricht de merkaanvraag bij de overheidsinstantie.
 2. Ontvangstbevestiging
  De overheidsinstantie bevestigt de ontvangst van de merkaanvraag en onderzoekt de formele aspecten van de merkaanvraag.
 3. Publicatie
  Nadat de formele aspecten zijn goedgekeurd door de overheidsinstantie wordt de merkaanvraag gepubliceerd voor oppositie. Derden hebben gedurende een periode van 2 maanden na de publicatiedatum de mogelijkheid om oppositie (formeel bezwaar) in te stellen tegen de merkaanvraag.
 4. Merkregistratie
  Indien geen oppositie is ingesteld tegen de merkaanvraag wordt het merk geregistreerd. De merkregistratie geldt met terugwerkende kracht vanaf de aanvraagdatum voor een periode van 10 jaar (en kan daarna verlengd worden). Het feit dat het merk is ingeschreven betekent dat het is toegestaan om binnen de Benelux het ® teken bij het merk te plaatsen.

Let op: het bovenstaande stappenplan is een indicatie met betrekking tot de tijdsduur van de aanvraagprocedure van een Benelux merk. De daadwerkelijke tijd dei de aanvraagprocedure in beslag neemt hangt sterk af van de voortgang bij de overheidsinstantie. Er kunnen dan ook geen rechten aan dit stappenplan worden ontleend.

Stappenplan EU merk

 1. Merkaanvraag en ontvangstbevestiging
  Merk-Echt verricht de merkaanvraag bij de overheidsinstantie. De overheidsinstantie bevestigt meteen de ontvangst van de merkaanvraag, onderzoekt de formele aspecten van de merkaanvraag en vertaalt de omschrijving van producten en/of diensten.
 2. Publicatie
  Nadat de formele aspecten zijn goedgekeurd door de overheidsinstantie wordt de merkaanvraag gepubliceerd voor oppositie. Derden hebben gedurende een periode van 3 maanden na de publicatiedatum de mogelijkheid om oppositie (formeel bezwaar) in te stellen tegen de merkaanvraag.
 3. Merkregistratie
  Indien geen oppositie is ingesteld tegen de merkaanvraag wordt het merk geregistreerd. De merkregistratie geldt met terugwerkende kracht vanaf de aanvraagdatum voor een periode van 10 jaar (en kan daarna verlengd worden). Het feit dat het merk is ingeschreven betekent dat het is toegestaan om binnen de Europese Unie het ® teken bij het merk te plaatsen.
 4. Inschrijvingsbewijs
  Nadat het merk is geregistreerd ontvangt Merk-Echt ongeveer een maand later het inschrijvingsbewijs van de overheidsinstantie. Het inschrijvingsbewijs wordt zo snel mogelijk toegezonden.

Let op: het bovenstaande stappenplan is een indicatie met betrekking tot de tijdsduur van de aanvraagprocedure van een EU merk. De daadwerkelijke tijd dei de aanvraagprocedure in beslag neemt hangt sterk af van de voortgang bij de overheidsinstantie. Er kunnen dan ook geen rechten aan dit stappenplan worden ontleend.