Het is belangrijk om te controleren of het merk dat je gebruikt overeenkomt met jouw merkregistratie. Is dit niet (meer) het geval, dan moet je mogelijk actie ondernemen door een nieuw merk aan te vragen. Het is namelijk niet toegestaan de naam en/of vormgeving van een bestaande merkregistratie te wijzigen in het merkenregister. Indien je geen nieuwe aanvraag voor je gerestylde merk verricht, dan kan dit nadelige gevolgen hebben voor het instandhouden van, en het succesvol kunnen inroepen van je merk. 

  • Heb je een woordmerk geregistreerd en is de naam ongewijzigd gebleven, maar heb je enkel de vormgeving ervan gewijzigd, dan is het waarschijnlijk niet noodzakelijk een nieuwe merkaanvraag te verrichten.
  • Heb je een beeldmerk geregistreerd en je nieuwe vormgeving wijkt hiervan af, dan is een nieuwe merkaanvraag wel gewenst omdat anders jouw nieuwe vormgeving niet is beschermd. Indien je naam wijzigt is het in bijna alle gevallen nodig een nieuwe merkaanvraag voor deze nieuwe naam te verrichten.