Een aantal voorbeelden van wat geen model kan zijn:

  1. Een voortbrengsel dat niet nieuw is of geen eigen karakter heeft, is formeel gezien geen model.
  2. Idee. Een idee dat (nog) niet is uitgewerkt tot iets concreets, zoals een tekening, prototype of ontwerp, kunnen wij niet als model registreren. je kunt de datum waarop het idee ontstond wel vastleggen in een i-DEPOT;
  3. Techniek. De uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald, kunnen niet als model beschermt worden. Voor deze vorm van bescherming bestaat het octrooirecht.
  4. Een model dat in strijd is met een eerder model dat al vóór de depotdatum of vóór de voorrangsdatum van je modelaanvraag een exclusief recht toekomt op basis van een Gemeenschapsmodel, een Benelux-model, of een internationaal model, maar dat pas ná de depot- of voorrangsdatum van je modelaanvraag voor het publiek beschikbaar is gemaakt.
  5. Het model maakt gebruik van een ouder merk zonder toestemming van de houder van dit merk;
  6. Het model maakt gebruik van een bestaand werk waarop auteursrecht rust, zonder toestemming van de auteursrechthebbende;
  7. Het model maakt oneigenlijk gebruik van wapens, vlaggen en andere emblemen, afkortingen en namen van staten of internationale organisaties (zoals bepaald in artikel 6ter van het Verdrag van Parijs);
  8. Het model is in strijd met de openbare orde of goede zeden;
  9. De kenmerkende eigenschappen van het model worden onvoldoende duidelijk uit de aanvraag voor modelregistratie.
  10. De registratie van mechanische verbindingsstukken is in de meeste gevallen uitgesloten. Bouwstenen voor constructiespeelgoed kunnen echter wel als model worden beschermd.

Bovenstaande voorbeelden zijn gegeven door het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom.