Wanneer je je product als model wil laten vastleggen moet het wel iets zijn dat nieuw is, dus wat nog niet op de markt is gebracht. Wanneer je je product ‘aan het publiek kenbaar maakt’ voordat je het geregistreerd hebt, is het in principe te laat voor een geregistreerd model. Echter er bestaat nog 12 maanden 'termijn van respijt', vraag onze IE specialisten of dit ook voor jouw situatie van toepassing is. 

Nieuw volgens de wet

Nieuw volgens de wet betekent dat het model, of een ander sterk lijkend model, nog niet eerder voor het publiek beschikbaar is gesteld op de datum waarop jij de modelregistratie aanvraagt.