Een modelregistratie beschermt het design, de vormgeving van uw model.  De volgende voorwaarden worden gesteld aan een modelregistratie:

 • Is het model nieuw?
 • Is het model origineel?
 • In welke regio wil je bescherming?
 • Voldoe je aan de formele eisen?
  • Afbeelding(en) waarop de kenmerkende eigenschappen van het ontwerp duidelijk zichtbaar zijn.
  • Vermeld volgens de Locarno classificatie wat het model is.
  • Correcte tenaamstelling.
  • Niet in strijd met de openbare orde en goede zeden.

Onze IE specialisten kunnen voorkomen dat je modelaanvraag aan alle formele eisen voldoet zodat je de aanvraag kosten niet kwijt bent.