Wanneer je een domeinnaam koopt, ben jij de enige die deze specifieke domeinnaam kan gebruiken. Dit geldt echter niet wanneer er een andere extensie (bijvoorbeeld .com, .nl of .shop) achter staat. Je kunt je domeinnaam het beste beschermen door de andere, meest voor de hand liggende extensies ook direct te claimen. Denk ook aan koppeltekens (merkecht.nl én merk-echt.nl) en veelvoorkomende spelfouten of productnamen.

Pas op! Het registreren van een domeinnaam om deze bezet te houden omdat je weet dat een ander deze wil hebben, mag niet. Die ander kan hiervoor dan naar de rechter stappen.