Hoe werkt het beschermen van een idee?

Met een idee depot kan eenvoudig de creatiedatum van een concept of idee bij de overheid worden vastgelegd.

Met een Idee depot kan eenvoudig, snel en goedkoop de creatiedatum, alsmede de hoedanigheid van de ontwerper/bedenker van een creatie zoals een concept of idee, bij de overheid worden vastgelegd.

Het Idee depot kan dienen als bewijsmiddel in een conflict, waarmee kan worden bewezen dat een specifiek idee, concept of procédé, zoals een format van een tv-programma, op een bepaalde datum al bestond. Het Idee depot biedt een bepaalde zekerheid, maar creëert geen zelfstandig intellectueel eigendomsrecht. Het is ook geen vervangrecht voor een bestaand Intellectueel Eigendomsrecht, zoals een auteursrecht, merkrecht of modelrecht.

Met het Idee depot verkrijgt u derhalve op een eenvoudige en goedkope manier een middel dat bewijs geeft van de creatiedatum en de hoedanigheid van de ontwerper van het idee. Ingewikkelde procedures hieromtrent zijn daardoor overbodig.

Merk-Echt kan het Idee depot voor u verrichten. De investering hiervoor bedraagt éénmalig € 175,- excl. BTW, incl. ambtelijke taksen. Het Idee depot is vijf jaar geldig en kan, indien u geen beroep doet op uw Idee depot, steeds verlengd worden voor periodes van vijf jaar, de kosten voor de verlenging bedragen eveneens € 175,- excl. BTW, incl. ambtelijke taksen. U krijgt een officieel depotnummer zodat eenieder ziet dat uw concept is gedeponeerd.

Meer informatie over bescherming van uw concept-idee met het Idee depot? Neem vrijblijvend contact op, wij vertellen u graag meer.

FAQ.

Hier vind je antwoorden op veel gestelde vragen over het registreren, beschermen en bewaken van merken en modellen.