Wat is auteursrecht?

Auteursrecht is het exclusieve recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst om het werk openbaar te maken en te kopiëren.

Auteursrecht is het exclusieve recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst om het werk openbaar te maken en te kopiëren. Auteursrecht ontstaat automatisch door het creëren van o.a. foto’s, logo’s, teksten, tekeningen, schilderijen en beeldhouwwerken, maar ook van computer- en televisieprogramma’s. Mits deze werken voldoende origineel, persoonlijk en concreet waarneembaar zijn. Het auteursrecht loopt 70 jaar na het overlijden van de maker af.

Wie is de auteursrechthebbende?

De maker van het werk bezit het auteursrecht. Zo berust het auteursrecht op o.a. uw logo, huisstijl en verpakkingen bij uw reclamebureau. Wilt u vrij over uw uitingen beschikken? Dan kunt u het bureau verzoeken de auteursrechten schriftelijk over te dragen. Maar er is een uitzondering. Als uw medewerker iets ontwerpt omdat het zijn taak is, dan ligt het auteursrecht bij u als werkgever.

Copyright-teken als waarschuwing

Voor het instandhouden van het auteursrecht is het niet verplicht om uw werk van het ©-teken te voorzien. Door aan te geven dat er auteursrecht op uw werk rust, waarschuwt u derden dat u de auteursrechten op het werk bezit. Wij raden u daarom aan het volgende op uw werk aan te brengen:

  • ‍copyright-teken
  • ‍naam rechthebbende
  • ‍het jaar van de eerste publicatie

Duur van het auteursrecht

Auteursrecht loopt 70 jaar na het overlijden van de maker af, gerekend vanaf 1 januari volgend op het jaar, waarin de maker is overleden. Is het auteursrecht in handen van een bedrijf? Dan eindigt het recht 70 jaar na de eerste publicatie van het werk. Als het auteursrecht is verlopen, belandt het werk in het publieke domein. Iedereen mag het werk vanaf dan kopiëren, publiceren en bewerken.

Bewijs van auteursrecht: waarmerk of ideedepot

Het is nuttig te kunnen bewijzen dat u het werk heeft gemaakt. Dit kan op diverse manieren. U laat een exemplaar van het werk waarmerken door een notaris of advocaat. Of u laat ons, tegen veel lagere kosten, een ideedepot verzorgen. Hierin staat de datum waarop u een bepaald idee of concept heeft vastgelegd. De registratie toont aan, dat u het auteursrecht op uw idee of concept claimt.

Bel merkenbureau Merk-Echt voor meer informatie over auteursrecht

Wordt uw auteursrecht geschonden? Wij zorgen dat uw zakelijke belangen optimaal gediend worden.Wilt u weten of er op een bepaald werk auteursrecht rust? Of wanneer het werk vrij is van auteursrechtelijke bescherming? Bel 076 - 514 84 03 of stuur een e-mail aan info@merkecht.nl.

FAQ.

Hier vind je antwoorden op veel gestelde vragen over het registreren, beschermen en bewaken van merken en modellen.