® Registered Trademark

Wanneer je merk succesvol is ingeschreven in het merkenregister, ben je in het bezit van een officieel merk waar geen enkele andere partij misbruik van mag maken. Je bezit nu het alleenrecht voor dit merk. We adviseren je daarom het ®-teken (Registered Trademark) aan jouw merk toe te voegen, waardoor het voor iedereen duidelijk is dat jouw merk geregistreerd is en bescherming geniet. Wat van jou is, moet van jou blijven tenslotte.

Naast het gebruik van het ® teken zijn er nog een aantal belangrijke zaken waar je als merkhouder op kunt letten. Zo wint jouw merk aan kracht en waarde.

Up-to-date houden van je merk

Het is belangrijk om de inschrijving in het merkenregister up-to-date te houden. Wij verzoeken je daarom vriendelijk ons op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen, bijvoorbeeld ten aanzien van adresgegevens of de eigenaar van het merk. Het voorkomt dat het merk mogelijk nietig wordt verklaard.

Gebruiksplicht

Voor de volledigheid vermelden wij dat het van belang is om het merk binnen 5 jaar na de inschrijvingsdatum op normale wijze te gebruiken. Er mag vervolgens ook geen periode ontstaan van 5 aaneengesloten jaren waarin het merk niet op normale wijze wordt gebruikt. Wij raden je in dit kader aan om documenten waaruit het gebruik van het merk over deze periode blijkt zorgvuldig te bewaren.

Juridische diensten

Wanneer er sprake is van merkinbreuk of wanneer derden misbruik van uw merk maken, kunnen de juridische specialisten van Merk-Echt je bijstaan in conflictsituaties. Maar ook voor advies bij het onrechtmatig gebruik van je merk in andermans domeinnaam en tegen het gebruik van je merk in Google-advertenties van concurrenten kun je bij ons terecht. Wil je het merk verkopen of in licentie geven? Ook dan staan onze ervaren juristen je met raad en daad bij.

Bekijk de pagina belangrijke informatie voor merkhouders voor aanvullende informatie.

Heb je nog andere vragen omtrent de inschrijving van jouw merk? Neem dan contact op met je persoonlijke merkbewakers via [email protected] of bel direct naar 076 – 514 84 03.