Belangrijke informatie voor merkhouders.

Wanneer uw merk succesvol is ingeschreven in het merkenregister, bent u in het bezit van een officieel merk waar geen enkele andere partij misbruik van mag maken. U bezit nu het alleenrecht voor dit merk.

® Registered Trademark

We adviseren u daarom het ®-teken (Registered Trademark) aan uw merk toe te voegen, waardoor het voor iedereen duidelijk is dat uw merk geregistreerd is en bescherming geniet. Wat van u is, moet van u blijven tenslotte.

Naast het gebruik van het ® teken zijn er nog een aantal belangrijke zaken waar u als merkhouder op kunt letten. Zo wint uw merk aan kracht en waarde.

Up-to-date houden van uw merk

Het is belangrijk om uw inschrijving in het merkenregister up-to-date te houden. Wij verzoeken u daarom vriendelijk ons op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen, bijvoorbeeld ten aanzien van adresgegevens of de eigenaar van het merk. Het voorkomt dat uw merk mogelijk nietig wordt verklaard. 

Gebruiksplicht

Voor de volledigheid vermelden wij dat het van belang is om het merk binnen 5 jaar na de inschrijvingsdatum op normale wijze te gebruiken. Er mag vervolgens ook geen periode ontstaan van 5 aaneengesloten jaren waarin het merk niet op normale wijze wordt gebruikt. Wij raden u in dit kader aan om documenten waaruit het gebruik van het merk over deze periode blijkt zorgvuldig te bewaren.

Juridische diensten

Wanneer er sprake is van merkinbreuk of wanneer derden misbruik van uw merk maken, kunnen de juridische specialisten van Merk-Echt u bijstaan in conflictsituaties. Maar ook voor advies bij het onrechtmatig gebruik van uw merk in andermans domeinnaam en tegen het gebruik van uw merk in Google-advertenties van concurrenten kunt u bij ons terecht. Wilt u uw merk verkopen of in licentie geven? Ook dan staan onze ervaren juristen u met raad en daad bij.

Heeft u nog andere vragen omtrent de inschrijving van uw merk? Neem dan contact op met uw persoonlijke merkbewakers via info@merkecht.nl of bel direct naar 076 - 514 84 03.