Hoe werkt het beschermen van een idee?

Het i-DEPOT kan dienen als bewijsmiddel in een conflict, waarmee kan worden bewezen dat een specifiek idee, concept of procédé, zoals een format van een tv-programma, op een bepaalde datum al bestond. Het i-DEPOT biedt een bepaalde zekerheid, maar creëert geen zelfstandig intellectueel eigendomsrecht. Het is ook geen vervangrecht voor een bestaand Intellectueel Eigendomsrecht, zoals een auteursrecht, merkrecht of modelrecht.

Met het i-DEPOT krijg je op een eenvoudige en goedkope manier een middel dat bewijs geeft van de creatiedatum en de hoedanigheid van de ontwerper van het idee. Ingewikkelde procedures hieromtrent zijn daardoor overbodig geworden.

Meer informatie over het i-DEPOT en het beschermen van een idee?

Merk-Echt kan het i-DEPOT voor je verrichten. De investering hiervoor bedraagt éénmalig € 250,- excl. BTW, incl. ambtelijke taksen. Het i-Depot is vijf jaar geldig en kan, indien je geen beroep doet op het i-DEPOT, steeds verlengd worden voor periodes van vijf jaar, de kosten voor de verlenging bedragen € 175,- excl. BTW, incl. ambtelijke taksen. Je ontvangt een officieel depotnummer zodat iedereen kan zien dat jouw idee of concept is gedeponeerd.

Meer informatie over bescherming van jouw concept-idee met het Idee depot (i-Depot)? Neem vrijblijvend contact op, bel naar 076 514 84 03 of stuur een e-mail naar info@merkecht.nl.

Stel je vraag

Wij geven je advies over hoe je het beste je idee kan beschermen.

Klantgericht, persoonlijk en snel

“Het contact met Merk-Echt verloopt heel erg prettig. Er wordt meegedacht, iedereen is vriendelijk, komt prompt afspraken na en er wordt steeds snel gereageerd.”

Ervaringen van onze klanten
Merk registreren 15