Naast het registreren van je merkregistratie, is het bewaken van je merkregistratie van essentieel belang. De overheidsinstantie, in ieder geval in de Benelux en EU, controleert bij nieuwe merkaanvragen niet of er reeds gelijkende merken zijn ingeschreven. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de merkhouder zelf! Alleen al in de EU en Benelux worden dagelijks meer dan 500 merken aangevraagd. Het is als merkhouder dan ook haast onmogelijk om op dagelijkse basis de registers te controleren op potentieel inbreukmakende merkregistraties. Wij nemen dit met onze merkbewakingsdienst uit handen van de merkhouder. 

Wat nemen wij dan precies uit handen?

Dagelijks controleren wij de merkenregisters waar jouw merk is ingeschreven. Voor de EU houdt dit in dat wij, naast het EU en Benelux register, ook alle 26 nationale registers voor je monitoren. Wij beoordelen of de merkaanvraag conflicterend is met jouw merkaanvraag. Deze beoordeling maken wij op basis van:

 • overeenstemming qua merk
          Vb. WITTE ANKER vs. BLACK ANCHOR
 • (soort)gelijkheid van de producten en/of diensten
          Vb. klasse 32  bieren vs. klasse 33 voor alcoholische dranken (uitgezonderd bieren) en klasse 43  Restauratie
 • Overlap in land of regio
          Vb. een Benelux merk vs. een Internationale merkaanvraag met aanwijzing van de Europese Unie

Vervolgens schatten we juridisch gezien onze kansen op succes in.

Geen nieuws is goed nieuws!

Wij brengen je alleen op de hoogte indien wij tot de conclusie komen dat er sprake is van een potentieel risico. Geen bericht is in dit geval ook écht goed nieuws! Er worden geen met jouw merk conflicterende merkaanvragen verricht. 

Bescherm je merk

Indien wij wel conflicterende merkaanvragen hebben gevonden, is het tijd om actie te ondernemen. Hoe langer je merkinbreuk toestaat, hoe zwakker je juridische positie wordt. De onderscheidende kracht van je merk wordt kleiner – terwijl je het daar juist van moet hebben.

Wij kunnen je direct bijstaan in het nemen van juridische stappen. Wij adviseren en begeleiden je bij elke stap. Denk hierbij onder andere aan:

 • sommatiebrief, waarbij het doel is dat partijen er samen uitkomen (bijvoorbeeld d.m.v. intrekking merk, afbakening van het gebruik ervan etc.);
 • oppositieprocedure, waarbij de overheidsinstantie een besluit neemt over de inschrijving van het merk waartegen oppositie is ingesteld;
 • doorhalingsprocedure tegen een ingeschreven merk, waarbij de overheidsinstantie een besluit of het merk ingeschreven kan blijven omdat het merk bijvoorbeeld normaal gebruikt wordt, of dat het merk geschrapt wordt uit het merkenregister omdat er geen sprake is van gebruik van het merk. 

Ervaring leert dat we minimaal 95% van de conflicten zonder tussenkomst van een merkeninstantie kunnen oplossen.

Mogelijkheden merkbewakingspaketten

Het is mogelijk om zowel de woordelementen uit een merkregistratie te bewaken, als ook de grafische elementen van een (woord)beeldmerk. Daarnaast bieden wij bewaking aan in diverse regio’s, zoals de Benelux, Europese Unie, Europa of Wereldwijd. Al vanaf € 10 p/mnd bewaken wij jouw merk in de Benelux.

Wil je graag advies welk bewakingspakket het beste past bij jouw merkregistratie? Onze merkbewakers adviseren je graag bij het afsluiten van het juiste bewakingsabonnement.

We helpen je graag

Merk-Echt is je graag van dienst, je kan ons bereiken via info@merkecht of telefonisch via +31 76 5148403 of Plan een afspraak in.

Neem contact op
Medewerker belt over merk registreren

Gerelateerde blogs

5 redenen waarom jouw merk bescherming verdient 1

5 redenen waarom jouw merk bescherming verdient

Lees meer
Merkregistratie op zak? Blijf scherp op je merkbescherming!

Merkregistratie op zak? Blijf scherp op je merkbescherming!

Lees meer
Jouw merkbescherming up to date houden.

Jouw merkbescherming up to date houden.

Lees meer