• 16-02-2023
  • Nieuws
  • 2 minuten leestijd

Bij je merk- / of modelinschrijving neemt de overheid gegevens over de houder van het recht op. Het is hierbij belangrijk, dat deze juist worden vermeld en actueel zijn. Natuurlijk kan het voorkomen, dat de naam of de rechtsvorm van de houder wijzigt, of dat deze naar een nieuw adres verhuist. Dat is geen enkel probleem, maar je dient er voor te zorgen, dat deze wijzigingen ook bij je inschrijving worden opgenomen in het register. 

Je zult je misschien afvragen waarom dat zo belangrijk is. Een paar voorbeelden uit de praktijk, waarbij het mis ging:

Voorbeeld 1

Recent startte partij A in de Benelux een actie, om het merk van partij B uit het register te laten verwijderen.

In dit geval stuurt de Benelux overheid alle door een partij ingediende stukken in hard copy per post naar de andere partij. Partij B was blijkbaar na het registreren van zijn merk verhuisd en had deze wijziging niet laten aantekenen bij zijn merkregistratie. Het gevolg hiervan is, dat de aan hem op het oude adres toegestuurde post onbestelbaar retour komt. De Benelux overheid gaat vervolgens niet actief op zoek, naar waar deze merkhouder eventueel gebleven kan zijn. Partij B wist dus niet af van de gestarte actie en heeft zich daardoor niet kunnen verweren. 

Omdat er door Partij B geen verweer gevoerd werd, is het automatische gevolg daarvan, dat de overheid niet eens meer inhoudelijk naar de kwestie kijkt, maar het aangevallen merk zonder meer uit het register schrapt. 

Voorbeeld 2

2- Firma X  B.V. was de houder van een merkrecht. Firma X werd op enig moment opgeheven en de activiteiten werden voortgezet in een nieuwe onderneming, de Firma Y B.V.B.A.. Het merkrecht werd niet expliciet of impliciet overgedragen aan deze rechtsopvolger. Het is in principe niet mogelijk om na de formele opheffing van een rechtspersoon nog zaken over te dragen, omdat deze niet meer bestaat. 

Firma Y, die het merk wilde gebruiken, was dus genoodzaakt om een nieuwe merkaanvraag te doen tegen een veelvoud van de kosten, die een simpele overdracht met zich mee zou hebben gebracht. Verder verloor Firma Y hierdoor jaren aan opgebouwde rechten.

Zorg dat je gegevens up to date zijn

Bottomline: houd je gegevens in het register up to date! Voordat je het weet ben je je rechten kwijt. Wees je er van bewust, dat een wijziging in de situatie van jezelf of je onderneming, ook effect kan hebben op intellectuele eigendomsrechten. Wij geven je met alle plezier advies over hoe te handelen in een bepaalde situatie. Neem contact met ons op via 076-5148403, [email protected] of plan kosteloos een afspraak in

Neem contact op
merken-geregistreerd-zorg-er-dan-voor-dat-je-dit-jaarlijks-checkt

Gerelateerde blogs

“Zondag.met.RUMAG” over intellectuele eigendomsrechten

“Zondag.met.RUMAG” over intellectuele eigendomsrechten

Lees meer
Battle of the chocolate bunny’s

Battle of the chocolate bunny’s

Lees meer
Blauwe vinkje op social media: wat heb je eraan & hoe verkrijg je het?

Blauwe vinkje op social media: wat heb je eraan & hoe verkrijg je het?

Lees meer