• 20-03-2019
  • Brexit
  • < 1 minuut leestijd

Er is momenteel veel te doen aangaande een BREXIT. Verlaat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie met een ‘deal’ of met een ‘no deal’? Komt er wel een BREXIT? Daarover is nog veel onduidelijk.

BREXIT zal ook invloed hebben op EU merken en op Gemeenschapsmodellen.

Uitgangspunten

De huidige uitgangspunten zijn dat:

  • een ingeschreven EU merk na een BREXIT doorgaat als EU merk voor de overgebleven 27 EU landen en dat er daarnaast een (identiek) nationaal merk in het Verenigd Koninkrijk ontstaat met dezelfde vervaldatum als het EU merk. Dit gebeurt automatisch en kosteloos.
  • een lopende EU merkaanvraag na een BREXIT doorgaat als EU merkaanvraag voor de overgebleven 27 landen, en dat het gedurende een bepaalde periode mogelijk zal zijn de (identieke) merkaanvraag te bevestigen voor het Verenigd Koninkrijk. Voor een dergelijke merkaanvraag in het Verenigd Koninkrijk zal mogelijk een apart tarief gelden.
  • een ingeschreven Gemeenschapsmodel na een BREXIT doorgaat als Gemeenschapsmodel voor de overgebleven 27 landen van de EU en dat er daarnaast een (identiek) nationaal model in het Verenigd Koninkrijk ontstaat met dezelfde vervaldatum als het Gemeenschapsmodel. Dit gebeurt automatisch en kosteloos.

Ontwikkelingen

Is Merk-Echt gemachtigde van jouw EU merk, EU merkaanvrage of Gemeenschapsmodel? Dan houden we jou uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen hieromtrent. Mocht je hierover vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Lees op deze pagina wat de huidige situatie is voor deposanten en houders van merken en modellen.